Ως τις 30/4 η προθεσμία καθαρισμού των οικοπέδων, από 1/5 ξεκινούν οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων

Μετά την έκδοση της Πυροσβεστική Διάταξης 20/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Αντιδημάρχων και Υπαλλήλων του Δήμου μας, με σκοπό να συντονίσουν τις δυνάμεις των υπηρεσιών για τον καθαρισμό σε πρώτη φάση των κοινόχρηστων οικοπέδων και σε δεύτερη φάση για την σύσταση των κλιμακίων που θα ακολουθήσουν από 1.5.2022 στα ιδιωτικά ακίνητα.

Με βάση την πυροσβεστική διάταξη θα πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, μέχρι τις 30 Απριλίου να έχουν καθαρίσει τα ακίνητά τους.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) που πιθανόν να δημιουργήσουν κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Κλάδεμα της κόμης των δένδρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων.

Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Είναι πρωτεύον ζήτημα για τον Δήμο Μαραθώνος και θα κινητοποιηθεί όλος ο μηχανισμός για να προχωρήσει άμεσα ο αναγκαίος καθαρισμός όλων των οικοπεδικών χώρων.

Οι έλεγχοι για τα ιδιωτικά οικόπεδα θα αρχίσουν από 1.5.2022 και θα είναι σαρωτικοί. Όσοι δεν ανταποκριθούν με συνέπεια στον αναγκαίο καθαρισμό των ακινήτων τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία θα προσδιοριστούν βάσει του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.

Τα πρόστιμα αντιστοιχούν περίπου σε μισό ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν όσοι δεν φροντίσουν για τον καθαρισμό των ακινήτων τους, συν το πρόστιμο από 300 έως 500 ευρώ, ενώ προβλέπεται και υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Σε καμία περίπτωση η επιβολή προστίμου δεν απαλλάσσει τον παραβάτη από το κόστος απορρύπανσης ή της τυχόν βλάβης που θα προκύψει σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών κλπ. ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους οφείλουν να τα περιφράξουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική αποψίλωση -καθαριότητα τους.