ΑΔΕΔΥ: «Αυξήστε τα εισοδηματικά κριτήρια για το πρόγραμμα στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας»

Την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων του προγράμματος «Οικονομική Στήριξη Οικογενειών με Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας», ζητάει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ.

Για το θέμα αυτό, απέστειλε σχετική επιστολή προς την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η επιστολή της ΑΔΕΔΥ

«Κυρία Υπουργέ,

Από την περίοδο 2020-2021 το Πρόγραμμα “Οικονομική στήριξης οικογενειών, με παιδιά προσχολικής ηλικίας”, το οποίο υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ επεκτάθηκε στις οικογένειες των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (α ΄και β’ βαθμού) και αφετέρου σε παιδιά οικογενειών εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, που δεν μπορούν να συμμετέχουν στο υφιστάμενο πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”, λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων που αυτό θέτει.

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί, η παροχή στα ωφελούμενα άτομα, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων, από 2 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε όλα τα ωφελούμενα άτομα χορηγείται “Αξία Τοποθέτησης” (Voucher), βάσει μοριοδότησης που λαμβάνουν και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η “αξία τοποθέτησης” καλύπτει μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την παροχή θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρέφους ή νήπιου.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στο πρόγραμμα αυτό καθορίζονται με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών. Για την περίοδο “2020-2021” το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έπρεπε να μην υπερβαίνει τα 36.000 ευρώ (οικογένεια με 2 παιδιά) και τα 39.000 ευρώ (οικογένεια με 3 παιδιά). Για την περίοδο “2021-2022” υπήρξε μείωση κατά 3.000 ευρώ των ποσών αυτών και διαμορφώθηκαν στα 33.000 ευρώ και 36.000 ευρώ αντίστοιχα με αποτέλεσμα να επιλέγονται λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι.

Το τελευταίο διάστημα, βιώνουμε μια περίοδο αναταραχής με μεγάλες επιπτώσεις στην οικονομία. Οι γονείς καλούνται να καλύψουν ιδιαίτερα αυξημένα έξοδα για την στέγαση, θέρμανση, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τιμαριθμική αύξηση των καταναλωτικών προϊόντων με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος ενός παιδικού σταθμού.

Με βάση τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί, κ. Υφυπουργέ, για την περίοδο 2022-2023, να αυξήσετε τα εισοδηματικά κριτήρια του Προγράμματος και να επανέλθουν στα επίπεδα της περιόδου “2020-2021” ώστε να ανταποκρίνονται στα σημερινά αυξημένα έξοδα του οικογενειακού προϋπολογισμού και να επιτρέπουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή Δημοσίων Υπαλλήλων στο Πρόγραμμα».