ΠΥΣΕΘ: «Πλήρως προετοιμασμένοι για την επερχόμενη κακοκαιρία»

«Το ΠΥΣΕΘ από το πρωί σήμερα οργανώνεται μαζί με τους αρμόδιους φορείς ωστε να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι για την επερχόμενη κακοκαιρία.
Φορέθηκαν οι αλυσίδες στα βαρέως τύπου 4Χ4 και προετοιμάστηκαν όλες οι έξοδοι σύμφωνα με την κατηγορία που έχουμε ορίσει .
Αντιπρόσωπος της ομάδας μετείχε στο Σ.ΤΟ. του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ και ενημέρωσε σχετικά με την υποδομή που έχει γίνει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς»