Κόκκινα δάνεια: Θέμα ημερών οι νέοι κανόνες για τους διαχειριστές οφειλών και funds

Περί τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να καταθέσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το νέο σχέδιο νόμου το οποίο βάζει σε τάξη την αγορά διαχείρισης – απαίτησης  των κόκκινων δανείων. Μετά τις αρρυθμίες, και ειδικά όσον αφορά το κομματι της ενημέρωσης των οφειλετών, το νομοσχέδιο- που επεξεργάζεται η κυβέρνηση φέρνει  αναβάθμιση  των πληροφοριακών συστημάτων των funds καθώς μέσω πλατφόρμας θα ενημερώνουν τον επόπτη σε πραγματικό χρόνο. Το υπουργείο αναμένεται να δώσει χρόνο στις εταιρείες προκειμενου  να γίνουν οι προσαρμογές των συστημάτων σχετικά με την ενημέρωση.

Το σχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες,  είναι σχεδόν έτοιμο και γινονται οι τελευταίες αλλαγές  με σκοπό να έχει θα ψηφιστεί έως τα τέλη του  μήνα. Θα ενσωματώσει, επίσης, την κοινοτική οδηγία 2167/2021, η οποια τέθηκε σε ισχύ στις 28 Δεκεμβρίου του 2021 και πρέπει να υιοθετηθεί από τα κράτη μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου του 2023

Να σημειωθεί ότι στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων από funds και servicers. Το ποσό ανέρχεται σε 71,164 δισ. ευρώ , από 70,494 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα δάνεια που διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 670 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2023.

Διαφάνεια αλλιως αυστηρές  ποινές

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι servicers  θα υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν προσωποποιημένη ενημέρωση προς τους οφειλέτες για το σύνολο της οφειλής τους, τις οφειλόμενες δόσεις, το επιτόκιο και άλλες συναφείς πληροφορίες, που σήμερα δεν δίνουν. Θα προβλέπονται επίσης ποινές όταν δεν παρέχουν σαφή και έγκαιρη ενημέρωση στους πολίτες.

Μετά και από τις προτάσεις της  Τράπεζας της Ελλάδας, που έχει την ευθύνη εποπτείας  – θα αυξάνεται η διαφάνεια για τη λειτουργία των  servicers.  Έτσι, η διαχείριση των κόκκινων δανείων θα γίνεται με αυστηρότερους κανόνες για την προστασία των οφειλετών. Το νέο πλαίσιο θα επιβάλλει στις εταιρείες διαχείρισης συγκεκριμένες υποχρεώσεις και επιπλέον των εν λόγω κοινοτικων κανόνων, η κυβέρνηση επιβάλλει στους servicers πρόσθετες διατάξεις εθνικού δικαίου με σκοπό τη μέγιστη προστασία των δικαιωμάτων των οφειλετών.

Πληροφόρηση για τις οφειλές

Ορίζεται εκτενής  πληροφόρηση για την οφειλή του δανειολήπτη, γεγονός που σημαίνει τη δημιουργία βάσης δεδομένων από τους servicers. Οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να υποβάλλουν στον επόπτη, που θα οριστεί, τα αναλυτικά στοιχεία για την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών, τα παράπονα και τις ρυθμίσεις. Μεταξύ άλλων, θα προβλέπει ποινές, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση και περαίωση της οφειλής.

Ο βασικός άξονας των υποχρεώσεων των servicers θα είναι η  κοινοτική οδηγία 2167/2021 που προβλέπει:

• τη δίκαιη μεταχείριση των δανειοληπτών τόσο καταναλωτικών, όσο και επιχειρηματικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών χειρισμού παραπόνων

• πληροφορίες προς τους δανειολήπτες σχετικά με την αγορά του δανείου τους από το fund

• τους όρους της συμφωνίας τους με τον αγοραστή του δανείου

• τήρηση αρχείων

• την διακράτηση κεφαλαίων πελατών

• την εξωτερική ανάθεση σε τρίτους, και

• τη συμμόρφωση εκ μέρους των funds με ορισμένες υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε αυτούς βάσει της οδηγίας και, εάν τα κράτη μέλη απαιτούν, της εθνικής νομοθεσίας.

Πηγή: OT